Giấy Ford A5 70gsm (500 tờ) - Vàng

Giấy Ford A5 70gsm (500 tờ) - Vàng

37,400.00 ₫ 37400.0 VND 37,400.00 ₫

34,000.00 ₫


  This combination does not exist.

  Thêm vào giỏ Mua ngay

  Chia sẻ:
  Tên sản phẩm Giấy Ford A5 70gsm (500 tờ) - Vàng
  Khổ giấy A5
  Đơn vị tính RAM (500 tờ/ram)
  Định lượng 70gsm