Banner Image 01
Chọn danh mục
Bộ lọc
[KH1-HUTCONG70] Ống hút cong
Ống hút cong
6,600.00 ₫ 6600.0 VND 6,600.00 ₫
[KH1-MUONGNHUA] Muỗng nhựa (100 cái/lốc)
Muỗng nhựa (100 cái/lốc)
19,800.00 ₫ 19800.0 VND 19,800.00 ₫
[KH1-LYGHOA180] Ly Giấy Hoa Văn 180ml (20 ly/lốc)
Ly Giấy Hoa Văn 180ml (20 ly/lốc)
15,840.00 ₫ 15840.0 VND 15,840.00 ₫
[KH1-DUATRE25D] Đũa tre dùng 1 lần (25 đôi/bịch)
Đũa tre dùng 1 lần (25 đôi/bịch)
9,900.00 ₫ 9900.0 VND 9,900.00 ₫